Cơ sở thép không gỉ

Căn cứ thép không gỉ
 

Danh sách sản phẩm

Vòng cơ sở tấm / mặt bích (SS: 42416A) SS: 42416A
Vòng cơ sở tấm / mặt bích (SS: 42416A)
Tại nhà máy của Dah Shi, có các máy đục lỗ tốc độ cao và máy ép thủy lực để làm nền thép không gỉ. Với hơn 1.000...

Thêm các chi tiết

Tính từ.  Hỗ trợ đường sắt Vòng cơ sở phù hợp nội bộ (SS: 42475) SS: 42475
Tính từ. Hỗ trợ đường sắt Vòng cơ sở phù hợp nội bộ (SS: 42475)
Tại nhà máy của Dah Shi, có các máy đục lỗ tốc độ cao và máy ép thủy lực để làm nền thép không gỉ. Với hơn 1.000...

Thêm các chi tiết

Wall Stop Flange (Thiên thần điều chỉnh 122 độ ~ 135 độ) (SS: 42415A) SS: 42415A
Wall Stop Flange (Thiên thần điều chỉnh 122 độ ~ 135 độ) (SS: 42415A)
Tại nhà máy của Dah Shi, có các máy đục lỗ tốc độ cao và máy ép thủy lực để làm nền thép không gỉ. Với hơn 1.000...

Thêm các chi tiết

Vòng cơ sở (S: 304) S: 304
Vòng cơ sở (S: 304)
Tại nhà máy của Dah Shi, có các máy đục lỗ tốc độ cao và máy ép thủy lực để làm nền thép không gỉ. Với hơn 1.000...

Thêm các chi tiết

Hình vuông (S: 310) S: 310
Hình vuông (S: 310)
Tại nhà máy của Dah Shi, có các máy đục lỗ tốc độ cao và máy ép thủy lực để làm nền thép không gỉ. Với hơn 1.000...

Thêm các chi tiết

Tấm cơ sở nặng có thể điều chỉnh vòng (SS: 42499A) SS: 42499A
Tấm cơ sở nặng có thể điều chỉnh vòng (SS: 42499A)
Tại nhà máy của Dah Shi, có các máy đục lỗ tốc độ cao và máy ép thủy lực để làm nền thép không gỉ. Với hơn 1.000...

Thêm các chi tiết

Tấm đế tròn (SS: 42468) SS: 42468
Tấm đế tròn (SS: 42468)
Tại nhà máy của Dah Shi, có các máy đục lỗ tốc độ cao và máy ép thủy lực để làm nền thép không gỉ. Với hơn 1.000...

Thêm các chi tiết

Tấm đế tròn (SS: 42469) SS: 42469
Tấm đế tròn (SS: 42469)
Tại nhà máy của Dah Shi, có các máy đục lỗ tốc độ cao và máy ép thủy lực để làm nền thép không gỉ. Với hơn 1.000...

Thêm các chi tiết

Tấm đế tròn (SS: 424115) SS: 424115
Tấm đế tròn (SS: 424115)
Tại nhà máy của Dah Shi, có các máy đục lỗ tốc độ cao và máy ép thủy lực để làm nền thép không gỉ. Với hơn 1.000...

Thêm các chi tiết

Tấm đế tròn (SS: 424116) SS: 424116
Tấm đế tròn (SS: 424116)
Tại nhà máy của Dah Shi, có các máy đục lỗ tốc độ cao và máy ép thủy lực để làm nền thép không gỉ. Với hơn 1.000...

Thêm các chi tiết

Tấm đế tròn (SS: 424117) SS: 424117
Tấm đế tròn (SS: 424117)
Các bộ phận được đặt cùng nhau, với các phương pháp lắp ráp dễ dàng và thuận tiện; không có trên trang web hàn, mài,...

Thêm các chi tiết

Tấm đế tròn (SS: 424118) SS: 424118
Tấm đế tròn (SS: 424118)
Các bộ phận được đặt cùng nhau, với các phương pháp lắp ráp dễ dàng và thuận tiện; không có trên trang web hàn, mài,...

Thêm các chi tiết

Cơ sở sửa chữa vòng (SS: 42483A) SS: 42483A
Cơ sở sửa chữa vòng (SS: 42483A)
Các bộ phận được đặt cùng nhau, với các phương pháp lắp ráp dễ dàng và thuận tiện; không có trên trang web hàn, mài,...

Thêm các chi tiết

Cơ sở sửa chữa vòng (SS: 42484) SS: 42484
Cơ sở sửa chữa vòng (SS: 42484)
Các bộ phận được đặt cùng nhau, với các phương pháp lắp ráp dễ dàng và thuận tiện; không có trên trang web hàn, mài,...

Thêm các chi tiết

Sửa căn cứ qua lỗ (SS: 100111AP, SS: 120111AP) SS: 100111AP, SS: 120111AP
Sửa căn cứ qua lỗ (SS: 100111AP, SS: 120111AP)
Các bộ phận được đặt cùng nhau, với các phương pháp lắp ráp dễ dàng và thuận tiện; không có trên trang web hàn, mài,...

Thêm các chi tiết

Cột khung (SS: 40099SQ-A) SS: 25499SQ-A, SS: 30099SQ-A, SS: 40099SQ-A, SS: 50899SQ-A
Cột khung (SS: 40099SQ-A)
Các bộ phận được đặt cùng nhau, với các phương pháp lắp ráp dễ dàng và thuận tiện; không có trên trang web hàn, mài,...

Thêm các chi tiết

Tường nối 12mm (SS: 120161EP) SS: 120161EP, SS: 140161EP, SS: 160161EP
Tường nối 12mm (SS: 120161EP)
Các bộ phận được đặt cùng nhau, với các phương pháp lắp ráp dễ dàng và thuận tiện; không có trên trang web hàn, mài,...

Thêm các chi tiết

English | Deutsch | Français | Español | Русский | Italiano | العربية | Português | 日本語 | 한국어 | Việt | ไทย | हिन्दी | Indonesia | Nederlands | Polska | Română | Close